Investeşte în oameni !

    FONDUL SOCIAL EUROPEAN

    Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

    Axa prioritară nr. 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

    Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”

    Titlul proiectului: STUDII DOCTORALE PENTRU PERFORMANŢE EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE (CUANTUMDOC)

                             POSDRU/107/1.5/S/79407

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
în perioada 1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013

 

STUDII DOCTORALE PENTRU PERFORMANŢE EUROPENE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE (CUANTUMDOC) - POSDRU/107/1.5/S/79407

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din IASI

Partener: Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României